Ungdomsskoleelev i Skien tatt for dataangrep mot grunnskoler

En 14 dagers periode mot slutten av 2013 ble alle grunnskolene i Skien, Bamble og Siljan, samt kommuneadministrasjonene, utsatt for et dataangrep.

Konsekvensene var at verken lærere, elever eller foreldre fikk tilgang til intranettet Fronter, hvor oppgaver, besvarelser og viktig informasjon utveksles.

– Vi har så å si ikke kommet oss på nett. Verken elever eller lærere har kommet inn på Fronter for å levere oppgaver. Vi har måttet utsette elevundersøkelser og arbeid med konferansetimer. Dette er en hektisk nok periode fra før, hackingen har skapt masse unødvendig problemer for oss, sier Lars Stomperudhaugen, rektor på Gulset ungdomsskole.

På samtlige skoler har problemene vært de samme. Nå har de imidlertid kommet til bunns i saken.
En ungdomsskoleelev i Skien ble i forrige uke avslørt etter massiv opprulling i IT-avdelingen for de tre kommunene.

Tenåringen måtte stå skolerett på rektors kontor sammen med foreldrene. Han ble utvist og politianmeldt.
Les hele saken i avisa Varden her: http://www.varden.no/nyheter/skoleelev-14-hacket-33-skoler-1.8204741
Artikkelen ble publisert 10. desember 2013.

 


Kategori: Nyheter & Aktuelt