FRAMSIKT er nytt KINS-medlem

Framsikt AS er et programvareselskap fra Bø i Vesterålen, som lager nettbaserte verktøy for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging.

De utvikler verktøy sammen med norske kommuner, for å gi en helhetlig og effektiv prosesstøtte gjennom kommunenes årshjul for økonomiplanlegging og styring.

Tilnærmingen til kommunenes årshjul er fleksibel, slik at de fleste kommuner vil kunne finne støtte i Framsikt sine løsninger. De utnytter tilgjengelige datakilder som KOSTRA til gode analyser, som underlag for strategiske prioriteringer. Ved å sikre sammenhenger, skape involvering og effektivisere produksjon av dokumenter setter de «strøm» på dagens arbeidsprosesser og frigjør tid.

Framsikt tilbyr 6 ulike moduler som til sammen støtter en helhetlig årshjul-prosess. Modulene kan kjøpes hver for seg eller sammen.
Løsningen er skybasert, hvilket betyr at man ikke trenger å laste ned eller installere noen programvare, men kan bruke løsningen direkte på nett. Systemet fungerer på alle de kjente nettleserne som er på markedet i dag.

Framsikt tilbyr også rådgivning, blant annet innen virksomhetsstyring. Les mer om Framsikt her.

12-13.des 2017 inviterer Framsikt til sitt første brukerforum. Arrangementet vil foregå på Gardermoen.

KINS ønsker Framsikt AS velkommen som medlem, og håper vi ser dere på KINS-konferansen 2018 i Tromsø.


Kategori: Nyheter fra KINS