Data Equipment inviterer til gratis kommuneseminar 23.januar 2018

KINS-medlem Data Equipment inviterer alle KINS-medlemmer til et gratis seminar som arrangeres 23. januar på Radisson Blue Airport Hotell, Gardermoen.

Det arrangeres også workshops dagen før. Se mer info nedenfor.

Seminaret vil belyse en del av utfordringene kommuner og fylkes-kommuner har, for deretter å vise eksempler på hvordan disse kan løses.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet vil presentere rapporten «Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet». Rapporten tar for seg hva en virksomhet bør gjøre for å sikre et IKT-system og hvorfor.

Med utgangspunkt i rapporten vil vi på seminaret gå gjennom utfordringene og beskrive hvordan dette kan løses. Dette vil i hovedsak presenteres av kommuner som har fått på plass effektive løsninger.

Dagen før tilbyr vi 1/2 dags workshop hvor du kan teste ulike problemstillinger / løsninger.

Agenda 23. januar:
kl. 09:00 – 16:00

Workshop 22. januar:
kl. 13:00 – 16:00

Se detaljert agenda her


Kategori: Nyheter fra KINS