Attensi har meldt seg inn i KiNS

Til nytte for våre medlemmer har nå også firmaet Attensi meldt seg inn i KiNS.
Vi tror de har løsninger som flere av våre medlemmer bør vurdere.
Vi har mottatt dette fra Attensi, som forklarer litt om firmaet og hvorfor de ønsker være medlem i KiNS:

Om Attensi:

Attensi er et norsk selskap lokalisert i Forskningsparken i Oslo, som er verdensledende i å lage effektive opplærings- og treningsprogrammer basert på simulering og spillteknologi. Nøkkelen til å mestre oppgaver, enten det er et nytt IT-system eller det er å endre adferd, er trening og repetisjon. 
Attensi leverer løsninger som kombinerer avansert 3D-modellering med trening av ansatte i virkelige situasjoner som involverer menneskelig interaksjon, apper til smarttelefoner for kompetanseheving, samt trening på forretningskritisk programvare og IT-systemer. 
Gjennom å legge til elementer fra spillteknologi, gjør Attensi opplæringen autentisk, morsom og engasjerende – samt at man får frem de ansattes fulle potensial. 
Les mer om Attensi og deres løsninger på: www.attensi.com
Hvorfor vil Attensi være medlem i KiNS:

Norske Kommuner opplever store endringer, både med hensyn til økt digitalisering og effektiv utnytelse av ressurser, men også i forhold til stadig nye reguleringer og andre lovpålagte krav. Dette fører til at kommunene raskt må tilpasse seg og tilegne seg ny kunnskap for yte et godt tilbud til kommunens innbyggere. Attensi har som mål å være en samarbeidspartner på veien til å møte disse utfordringene på en best mulig måte. Vi har utviklet en rekke konsepter for trening av ansatte basert på spillteknologi og 3D-simuleringer – og disse konseptene tilrettelegger for at man på en både effektiv og engasjerende måte kan trene alle ansatte i alt fra generell kunnskap og servicetilbud til effektiv bruk av forskjellige IT-systemer. Vår trening kan i tillegg hjelpe til med å innføre «beste praksis» i gjennomføringen av å gjøre hver enkelt kommuneansatt best mulig i stand til å yte optimal service til kommunens innbyggere.

Med vennlig hilsen / best regards

Kim Grythe

Partner

Mobile: +47 905 66 078

www.attensi.com


Kategori: Nyheter fra KINS