Oppdatert program for KINS konferansen 2018

KiNS konferansen 2018 blir arrangert i Tromsø 12. og 13. juni 2018, på Clarion Hotel The Edge.

Det er nesten 200 påmeldte til selve konferansen, og ca 125 påmeldt til PreKINS.

Oppdatert program for KiNS-konferansen kan du nå laste ned her (PDF):

KiNS konferansen program 2018 Tromsø

Det blir som vanlig arrangert PreKINS kvelden før, altså mandag 11. juni, for de som kommer dagen før.
PreKINS vil foregå ca fra kl 17 til kl. 20, med påfølgende pizza og sosialt samvær for alle som vil.
På PreKINS slipper vi til noen av våre bedrifts-medlemmer, med foredrag om teknologi eller andre aktuelle temaer.
Oppdatert program for PreKINS kan du laste ned her (PDF):

PreKINS program 2018 pdf

KINS tar forbehold om endringer i programmet.


Kategori: Nyheter fra KINS