Cybersikkerhet- Invitasjon til deltakelse i rammeavtale

Shutterstock.

Markedsplassen for skytjenester har til hensikt å inngå en rammeavtale for en Cyber Risk Score tjeneste- og har nå sendt ut invitasjon til offentlig sektor for deltakelse.


Hva det innebærer for offentlig sektor.
Avtalene vil være helt frivillige å benytte, det vil si at de ikke vil binde opp din virksomhet til en avtale som dere er pliktige å benytte. Avtalen vil videre være ikke-eksklusiv, det vil si at din virksomhet kan velge å kjøpe identiske eller tilsvarende tjenester utenom avtalene dersom dere ønsker det.


Hva er Cyber Risk Score?
Cyber Risk Score er en metode for å kvantifisere og vurdere en virksomhets eksponering for cybertrusler sett fra internett. Det er en numerisk verdi som reflekterer den totale risikoen for en virksomhet basert på ulike faktorer, for eksempel sårbarheter i infrastrukturen, historiske data om sikkerhetsbrudd og organisasjonens evne til å håndtere sikkerhetshendelser. Cyber Risk Score gir en helhetlig vurdering av sikkerhetsnivået sett fra internett og hjelper virksomheten med å prioritere tiltak for å beskytte seg mot mulige trusler. Les mer om hvordan din virksomhet kan dra nytte av en Cyber Risk Score tjeneste.

For at kommuner, kommunale virksomheter og fylkeskommunale virksomheter kan delta, må disse gi en aktiv tilslutning til avtalen. Dette er ikke nødvendig for statlige virksomheter da disse omfattes av DFØs innkjøpsfullmakt.

MPS gjør oppmerksom på at det er uklart hvorvidt fylkeskommune og kommunesektorens deltakelse på MPS avtaler vil utløse merverdiavgift. I håp om at slik deltakelse ikke utløser merverdiavgift vil MPS legge inn en opsjon i avtalene som gjelder tiltredelse til avtalene, men kan ikke garantere deltakelse før dette er endelig avklart.

Dersom du jobber i statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet og ikke har mottatt invitasjon til deltakelse på avtalene, ber vi om at dere tar kontakt på markedsplassen@dfo.no.


Frist for tilslutning og eventuelle fravalg (gjelder kun statlige virksomheter) er 6. november 2023, kl. 16:00.


 

Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev