Datatilsynets tilsynsrapport

Vi er stolte over å fortelle at KiNS er invitert til å delta i panel samtale for å kommentere rapporten og komme med råd for videre veiledning.


Seminar om funn fra tilsyn i kommuner og fylkeskommuner


Torsdag 9. november kl 10.00 - 11.30

Digitalt: Klikk på denne lenken og tast passordet 670841 for å følge seminaret digitalt (Zoom)

 


Datatilsynet har gjennomført et stort antall tilsyn med personopplysningssikkerheten i norske kommuner og fylkeskommuner.  Målet er å bidra til best mulig personvern i landet kommuner.

Program

 1. Velkommen ved direktør Line Coll (Datatilsynet)
 2. Presentasjon av tilsynsrapporten, erfaringer og funn ved Kristine Stenbro, Eirik Gulbrandsen og Camilla Nervik
 3. Kommentarer og råd
  • Aasta Hetland (Normen)
  • Harald Torbjørnsen (KINS)
  • Karin Wiberg (KS)
  • John Bottner (NSM)
  • Camilla Nervik (Datatilsynet)
  • Ordstyrer er Janne stang Dahl (Datatilsynet)
 4. Spørsmål fra salen

 


I dag kl 14.30 publiserte Datatilsynet en samlerapport fra tilsynsrekken.
Les mer her:

Funn fra tilsyn i kommuner og fylkeskommuner

Les mer om seminaret

Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev