Digitalt situasjonsbilde fra Kommune-CSIRT

30. september lanserte Kommune-CSIRT sitt første digitale situasjonsbilde. Dette er den første av en serie periodiske rapporter fra Kommune-CSIRT som har ambisjon om å dele et bilde av trusler, hendelser og sårbarheter som rammer eller kan ramme kommunesektoren.

Kommune CSIRT er samarbeidspartner til KiNS og har som ambisjon og formål å fylle rollen som et nasjonalt ressurssenter for datasikkerhet for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Kommune CSIRT er et interkommunalt selskap eid av Lillehammer og Gjøvik kommune. Les mer om KommuneCSIRT her: https://kommunecsirt.no/om-oss

KiNS og Kommune CSIRT utfyller hverandre, har ulike formål, eierskap og aktiviteter. Vi har god dialog og samarbeid på lik linje med resten av våre samarbeidspartnere.

Kommune-CSIRTs periodiske digitale situasjonsbilde

Rapporten fra Kommune-CSIRT er senterets beskrivelse og vurdering/analyse av digitale trusler, sårbarheter og hendelser i kommunal og fylkeskommunal sektor gjennom en gitt periode. Rapporten vil skrives periodisk og vil gis ut minimum hvert kvartal.

Les rapporten her

 

KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse