Informasjonssikkerhet og personvern i tilskuddsordningen til IMDi

Shutterstock.

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) samarbeider med kommunene rundt personregistre tilknyttet asylsøkere og flyktninger, og med krigen i Ukraina har trusselbildet mot denne typen flyktningedata blitt skjerpet.

Gruppen flyktninger er i utgangspunktet allerede en sårbar gruppe. Det er derfor viktigere enn noen gang at informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt i statlige løsninger.


I samarbeid med IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, arrangerer KiNS et webinar der tema er informasjonssikkerhet og personvern i tilskuddsløsningen for integreringstilskudd  som IMDi tilbyr kommunene.


Les mer og meld deg på arrangementet her


 

Relaterte lenker

Harald Torbjørnsen
Daglig leder
Hanne Løkstad Vørner
Kontormedarbeider
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse