KiNS-konferansen 2021

En viktig møteplass for alle som arbeider med informasjonssikkerhet og personvern i kommuner og fylkeskommuner! KiNS velger å flytte årets konferanse til 21. - 22. oktober for å øke muligheten for å igjen å kunne gjennomføre KiNS-konferansen som vårt viktigste møtepunkt for spre kompetanse, bygge nettverk og utveksle erfaringer rundt arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i kommunal sektor.

Programkomiteen for årets KiNS-konferanse består av representanter fra våre kommunale medlemmer og representanter fra styret til KiNS. Budskapet derfra har klart og tydelig kommunisert betydningen av å kunne møtes til en fysisk konferanse. Verdien av nettverksbyggingen, erfaringsutvekslingen, de uformelle sammenkomstene og den faglige dialogen som oppstår når man møtes, oppveier ulempene ved å flytte konferansen til senere på året. 

Som en oppvarming og plaster på såret, vil vi arrangere virtuelt vorspiel 15. juni med påfølgende Generalforsamling. Her vil vi ta opp aktuelle temaer og problemstillinger som vil komme igjen på konferansen i oktober.

Les mer om foreløpige rammer og innhold på våre to publiserte arrangementer. Oppdatering av innhold, frister ol vil fortløpende bli publisert ut over våren.


Virtuelt vorspiel KiNS-konferansen            KiNS-konferansen oktober

KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse