KiNS styringssystem og NSM grunnprinsipper

KiNS styringssystem er mappet mot NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. I tillegg er noen ISO referanser oppdatert og det er gjort mindre endringer i tekst.

Se endringslogg for ytterligere informasjon

Dato Dokument som er endret/oppdatert Gjeldende v.nr
02.11.2023 Relevanserklæring (SOA) 2.0
02.11.2023 Policy for tilgangsstyring 3.0
02.11.2023 Sikkerhetsinstruks (IT-regler) 3.0
02.11.2023 Prosedyre for avvikshåndtering 3.0
02.11.2023 Roller og ansvar 3.0
02.11.2023 Policy for kontinuerlig forbedring 3.0

Endringslogg


 

Les mer

Relaterte artikler


Relaterte lenker


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev