Nye vannmålere og personvern

Shutterstock.

Opplysninger om vannforbruk kan spores tilbake til abonnenten selv eller en annen person, slik som en leietaker. Hyppige avlesninger av vannforbruket kan fortelle når personer er på ferie eller på jobb, når de sover eller er våkne med mere.


Kommuner og aktuelle aktører må påse at personopplysningsregelverket følges. Dette innbefatter at informasjonssikkerheten skal være tilfredsstillende ivaretatt og at opplysningene kun benyttes til formål det er gitt tillatelse til. Ikke alle er oppmerksomme på at det kan ligge omfattende utfordringer og begrensninger i å registrere detaljerte personopplysninger på dette feltet.


Om foredragsholderen

Atle Årnes
Fagdirektør teknologi Datatilsynet


Påmelding    Program dag 1   Program dag 2


 

Relaterte lenker

Harald Torbjørnsen
Daglig leder
Tore Moss
Kursansvarlig
Torkjell Dahl
Styreleder KiNS
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse