Mineopplysninger AS

Mineopplysninger er en digital plattform som sikrer en enkel og trygg samhandling mellom innbyggere og det offentlige, i forbindelse med behandling av personopplysninger og innsynsforespørsler.

Vår visjon er å styrke innbyggeres tilgang og kontroll med egne opplysninger, samtidig som vi skal gjøre det enkelt for offentlige virksomheter å håndtere forespørsler uten at det går på bekostning av personvernet. Vårt tverrfaglige team består av jurister, teknologer, forretningsutviklere og designere som alle brenner for styrkning av personvern i en digital verden.


Mineopplysninger.no


(Alle medlemsbedrifter i KiNS har tilbud om å kunne få presentert bedriften og eventuelt kommunisere ut relevante tilbud til kommunale medlemmer av KiNS via vårt nyhetsverktøy når dette er hensiktsmessig.)

KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse