NTNU CCIS tilbyr kurs for medlemmer av KiNS

I samarbeid med KiNS tilbyr NTNU CCIS kurs ekslusivt til medlemmer av KiNS! NTNU er en av landets mest anerkjente utdanningsinstitusjoner. Det er derfor en glede å kunne tilby medlemmer av KiNS kurs i informasjonssikkerhet hvor NTNU CCIS er faglig ansvarlig.

 

Hva og for hvem?

Det tilbys 4 pakker hvor av noen er tradisjonelle kurs og noe er workshops der det vil bli arbeidet med konkrete case.

Dette er kurspakke hvor målgruppe er kommunale ledere  med ansvar for digitalisering, sikkerhet og personvern i kommuner og fylkeskommuner.

 

Kurspakke A.

En samling med 4 kurs som står i sammenheng, der hovedtema er "Digital sikkerhet og digitalisering! 

Det er en felles påmelding for kurspakke A lenket opp i hver kursbeskrivelse.

 

Kurspakke B

Tittel: «Sikker kommune 4.0»

Ett kurs på 3t. der tema er den pågående økte anvendelsen av automatisering og datastyring i operasjonell virksomhet. Dvs bruken av smarte løsninger for bygge bedre innbyggertjenester.

 

Kurspakke C

Tittel: «Hjelp, vi har blitt hacket!»

En workshop hvor deltakerne arbeider med et konkret case der kommunene er utsatt for et løsepengevirus/blitt svindlet for et stort beløp/IT-systemene er låst/det forlanges løsepenger i kryptovaluta og spørsmålet som stilles er: Hva gjør vi nå?

 

Kurspakke D

Tittel: «Beredskapsplan for cyberangrep mot kommunen»

En workshop hvor deltakerne arbeider med hvordan kommunene kan arbeide med beredskaps-og kontinuitetsplanlegging i forhold til et mulig cyberangrep.