Bruk av teknologiplattformer i skolen - problematisk?

Shutterstock.

Store, globale leverandører i skolen – hva skjedde med elevenes og lærernes rett til privatliv i Danmark? Skjer det samme i Norge?

KiNS samarbeider med SkoleSec (KS) og FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen) om å arrangere webinar 14. november, der tema er personvern og informasjonssikkerhet når skolen tar i bruk de store globale IT-plattformene.


I sommer ble det klart at det danske Datatilsynet hadde store innvendinger mot Helsingør kommunes bruk av Google Chromebooks og Workspace i opplæringen på grunn av manglende vurderinger. Datatilsynet i Danmark la på bakgrunn av dette ned forbud mot å bruke løsningene ved skolestart i Helsingør kommune. 

Saken reiser problemstillinger knyttet til bruk av store, globale teknologileverandørers plattformer i skolesektoren. Hva skjedde med elevenes og lærernes rett til privatliv i Danmark? Og kan det samme skje i Norge? Hvordan opplever foreldre digitaliseringen som skjer i skolen, og hva gjør kommunene for å ivareta elevenes personvern? 

Målet med webinaret er å øke forståelsen for utfordringene omkring personvern og informasjonssikkerhet i skolen, og dermed bidra til at myndigheter, foreldre og kommuner løser dette i fellesskap. 


Påmelding


 

Relaterte lenker

Harald Torbjørnsen
Daglig leder
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse