Bedre oversikt over personvern i leverandørkjeden

Markedsplassen for skytjenester (#mps) inviterer kommuner og fylkeskommuner, sammen med statlige virksomheter, til å søke om å delta i utprøving av en personverntjeneste for styring og kontroll med personvern i leverandørkjeden.

Tilgangen til tjenesten vil være kostnadsfri og leverandøren vil følge opp og bidra underveis til den enkelte virksomheten. Utprøvingsperioden vil være 6 måneder og starter i oktober.


Formål

Formålet med å prøve ut en slik tjeneste innen personvern i leverandørkjeden er å undersøke nytteverdi for offentlig forvaltning. Hvordan kan denne typen informasjon benyttes av virksomhetsledere og veiledningsmiljø innen personvern til bedre styring av personvern i leverandørkjeden, og hvordan kan personvernombud, personvernrådgiver og IT-sikkerhetsfunksjoner benytte en slik tjeneste til å redusere personvernrisiko og styrke kontroll- og etterlevelse i leverandørkjeden. For virksomheten selv og #mps vil det også være nytteeffekt med økt bestillerkompetanse  innen personvern og informasjonssikkerhet.

Hvis tilbakemeldingene fra deltakende virksomheter etter endt utprøving tilsier god nytteverdi, vil markedsplassen for skytjenester vurdere å iverksette en konkurranse i markedet for etablering av en skykontrakt for offentlige virksomheter.

Deltakelse

Deltakerne inviteres til å delta i workshops og møter og får tilgang i hele utprøvingsperioden (ca. 6 måneder). Det er en målsetting om deltagelse fra 10 virksomheter, med et representativt utvalg av statlige enheter, kommuner og fylkeskommuner.


Hva skal inviterte deltakere gjøre?

  • Velge og registrere inntil 10 leverandører som skal følges opp i tjenesten
  • Bruke tjenesten til strategiske og operative formål
  • Produsere rapporter/uttrekk til virksomhetsledere
  • Løpende dialog med leverandøren
  • Delta på oppfølgingsmøter med MPS
  • Svare på spørreundersøkelse
  • Svare på forespørsler fra DFØ som innspill til en eventuell senere anskaffelsesprosess

 


For å sikre bredest mulig kjennskap til utprøvingen, og søknader om deltakelse, har #mps utsatt frist for søknad til fredag 22. september.

Her kan du søke: 

Link til informasjon og søknad om deltakelse.


 

Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev