Rundebordskonferanse om personvern i grunnskolen

Stat, kommune og Ed-tech bransjen må arbeide sammen om å sikre personvernet i grunnskolen! - Dette var gjennomgangstonen fra Rundebordskonferansen Datatilsynet arrangerte 4. februar 2021.

Datatilsynet hadde invitert inn toppledernivået i utvalgte organisasjoner der temaet var sentrale aktørers ansvar for elevers personvern i grunnskole- og videregående opplæring. 

Kunnskapsminister Guri Melby, statssekretær Paul Caffey, nestleder KS Gunn Marit Helgesen, Direktør Utdanningsdirektoratet Hege Nilsen, Administrerende Direktør IKT-Norge Øyvind Husby og divisjonsdirektør Utdanningsetaten Oslo kommune Trond Ingebretsen, fremhevet alle på sin måte behovet for samarbeid på tvers, helhetlig digitalisering, rolle- og ansvarsavklaring og bedre utnyttelse av Feide som virkemiddel. I tillegg til nevnte aktørene var Barneombudet, Vigilo, rektor på Elvebakken Videregående skole og KiNS invitert.

Det var inspirerende å høre at Kunnskapsministeren mener kommunene og staten må arbeide sammen for å sikre et godt personvern og tilfredsstillende informasjonssikkerhet i grunnskolen. I regjeringens handlingsplan for digitalisering i grunnskolen blir behovet for informasjonssikkerhet og personvern framhevet. Kunnskapsministeren pekte på at Utdanningsdirektoratet skal ha en tydelig rolle i dette arbeidet.

Her følger noen av innspillene fra de andre aktørene:

  • KS har i løpet av det siste året satt i gang flere konkrete tiltak som har som mål hjelpe kommunene med å håndtere informasjonssikkerhet og personvern i grunnskolen, der Prosjektet SkoleSec er spydspissen.
  • Utdanningsdirektoratet vil styrke sitt eget arbeid med veiledning på personvern i grunnskolen, blant annet inn mot tjenester som leveres fra Udir til sektor og i forhold til behandling av sensitive personopplysninger. 
  • IKT-Norge ser behovet for sterkere grad av standardisering og strengere bruk av Feide som virkemiddel for å forenkle prosesser for og bruk av digitale ressurser/tjenester i skolen.
  • Oslo kommune understreket behovet for sterkere statlig styring og bedre utnyttelse av Feide som sektoriell fellesløsning for å sikre personvernet og informasjonssikkerheten i skolen.

KiNS takker Datatilsynet for invitasjonen og for deres utrettelige arbeid med å få satt personvern og informasjonssikkerhet på dagsorden i kontekst av grunnopplæringen.  Vi opplevde møtet som et viktig og positivt skritt i riktig retning og vil fortsette vårt arbeid med å støtte opp om den positive tonen vi hører fra de involverte aktørene.

KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse