Shutterstock.

Sikkerhetshendelser og håndtering av digitale bevis

Alle kommuner utsettes for ulike sikkerhetshendelser. Slike hendelser kan være kryptovirus, kompromittering av sårbare fagsystemer eller personopplysninger på avveie. For å sikre at digitale data ikke går tapt, bør kommunene derfor ha kjennskap til rammeverk, verktøy og fremgangsmåter for håndtering av digitale data. Dette tekniske KINS-kurset tar for seg håndtering av sikkerhetshendelser, herunder innsamling av digitale bevis. Kurset tar også for seg analyse av slike bevis, for eksempel hvordan du kan grave frem hendelser gjennom minneanalyse. Kurset er praktisk rettet med en rekke oppgaver og caser.

Kursinnhold

Kurset er praktisk orientert med en rekke øvelser som går ut på innsamling og analyse av digitale bevis.

 • Hvordan skal man gå fram?
 • Hva gjør vi når det oppstår en sikkerhetshendelse?
 • Hvordan sikrer vi digitale bevis?
 • Hvordan analyserer vi bevis?
 • Kursdeltakerne vil blant annet grave frem slettede bilder, analysere nettverkstrafikk og utforske malware i minnet.

Tema som gjennomgås i kurset:

 • Digitale bevis
 • Rammeverk og metodikk
 • Vi ser om vi klarer å grave ut passord i klartekst fra minnet på datamaskinen
 • Innsamling av bevis, herunder minne og harddisk
 • Analyse av bevis, herunder minne, filer, bilder og nettverkstrafikk
 • Praktisk jobbing med caser

Kursinformasjon

Dette er omgjort til et nettbasert kurs pga. nåværende smittesituasjon.

Deltakere må være utrustet med:

 • Egen bærbar PC. Det må være mulig å installere verktøy på PCen, og det bør være mulig å slå av antivirusbeskyttelsen. Domene-PC er følgelig ikke optimalt.

Deltakere får utlevert:

 • Kursmanual med oppgaver
 • Tilgang til filer som inneholder verktøy og oppgaver

Deltakere vil etter kurset være i stand til:

 • Etablere sjekklister og rutiner for håndtering av sikkerhetshendelser
 • Fungere som «first responder»
 • Samle inn digitale bevis
 • Analysere digitale bevis

Kurspris og gjennomføring:

 • Kurset koster kr. 2800,- for KINS-medlemmer og kr. 5600, for ikke-medlemmer.
 • Maks 15 deltakere. Kurset gjennomføres ved minimum 5 påmeldte en uke før kursstart.
 • KINS reserverer seg retten til å avlyse kurset hvis det er for få påmeldte en uke før kursstart.
 • Avbestillinger må skje minst en uke før kursstart, hvis ikke faktureres hele beløpet

Påmelding

Er Kommunen eller bedriften du tilhører medlem av KiNS?


Ikke kryss av her dersom det er kommune/ fylkeskommune som skal betale. Kun organisasjoner som ikke kan ta imot EHF-faktura, krysser av her, og får da faktura på epost.


Skriv fakturaadressen. Merk at den kan være en annen enn adressen til f.eks. rådhuset
Dette er et viktig felt for at fakturaen skal komme frem, spesielt i større kommuner. Fakturareferanse kan være en kode for avdeling eller bestillingsnr eller kort og godt navnet til personen som har meldt seg på. Vi ser også at det ofte blir oppgitt avdelingslederens navn som referanse.
Her kan du skrive melding til arrangør som er relevant for arrangementet. For eksempel om du trenger spesiell mat på grunn av allergier ell. lignende. Si også fra til hotellet om spesielle behov ved rombestillingen hvis det er aktuelt.
- bevis at du er menneskelig
Tore Moss
Kursansvarlig
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse