Nytteverdi av risikoscore for informasjonssikkerhet

Shutterstock.

DFØ v/ Markedsplassen for skytjenester har som ett prioritert område å bidra til sikre og kostnadseffektive anskaffelser og forvaltning av skytjenester.


Innen tema sikkerhet - "Cybersecurity" ønsker vi å teste ut i hvilken grad bedre innsikt i egen virksomhet sin sårbarhet ut mot internett kan bidra til bedre sikkerhet. Det inviteres derfor til testing av en nettbasert tjeneste ut 2022 som synliggjør risiko-score for virksomheten. Tjenesten er tenkt benyttet for ledelsen til innsikt på et overordnet nivå og for strategiske beslutninger og på et operativt nivå til bedre innsikt i egen sårbarhet. Webinaret vil omhandle bakgrunn for dette tiltaket, samt hvordan man ser dette opp mot anskaffelser og felles-avtaler for offentlig forvaltning som kan gi offentlig sektor et sikkerhets-løft.


Webinaret gjennomføres av KiNS i samarbeid med DFØ - Markedsplassen for skytjenester, og med innlegg fra Kommune CSIRT.


 


 

Les mer

Relaterte lenker


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev