Digitaliseringskonferansen 2021

KiNS har, i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet, ansvaret for gjennomføring av spor om informasjonssikkerhet 27. mai, under årets konferanse.

Sammenhengende tjenester og digitale økosystemer stiller stadig større krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Hva skal til for å sikre en trygg og helhetlig digitalisering?

Det er lett å tenke at “det skjer ikke oss.” Men risikoen for hendelser og uhell er større enn noen gang. Lær mer om trusselbildet offentlig sektor står overfor.

Vi ser på informasjonssikkerheten i kommunal sektor spesielt, og hvordan veiledningsaktører arbeider sammen for å skape bedre forutsetninger for å lykkes med å digitalisere offentlig sektor.


Program (med forbehold om endringer)

Hovedpunktene for programmet er klart. Tidspunkt, pause ol vil bli publisert på digdir.no i henhold til deres plan for oppdatering og publisering.

Velkommen.

    • Ved daglig leder Harald Torbjørnsen, foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) og seksjonssjef Kjetil Korslien, Digdir.

En fortelling fra virkeligheten.

    • Kommunalt eksempel

Hvilke trusler står offentlig sektor overfor ved stadig mer komplekse økosystemer og sammenhengende digitale tjenester?

    • Ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Hvordan kan vi sammen håndtere et komplekst trusselbilde?

    • Ved fagsjef Suhail Mushtaq, KS.

Hvordan sikre en trygg og helhetlig digitalisering?

    • Digdir, KiNS og KS

Oppsummering.

Påmelding
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse