Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen er øverste organ i KiNS. Ved valg og avstemninger har hvert kommunemedlem eller fylkeskommunemedlem én stemme.

KiNS innkaller til digital Generalforsamling 15. juni.

Program i henhold til vedtektene.

 1. Konstituering. Valg av dirigent og sekretær, og to representanter fra stemmeberettigede medlemmer til å undertegne protokollen.
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Innkomne forslag
 5. Fastsetting av kontingenter
 6. Fastsetting av eventuelle styrehonorarer
 7. Budsjett
 8. Valg:
  1. Valg av styrets leder dersom denne er på valg
  2. Valg av inntil fire styremedlemmer
  3. Valg av to varamedlemmer
  4. Valg av revisor
  5. Valg av valgkomite på tre personer (etter innstilling fra styret)

Sakspapirer sendes ut og blir gjort tilgjengelig senest 14 dager i forkant av Generalforsamlingen.

Vi ber alle som har forslag/saker som skal behandles av Generalforsamlingen om å sende dette til post@kins.no innen 18. mai.

Les mer om føringer for generalforsamlingen og KiNS i våre vedtekter.

Vedtekter


NB: Generalforsamlingen gjennomføres i GoToWebinar og på grunn av behovet for å kunne kommunisere både muntlig og skriftlig med alle deltakere vil du bli spurt om å installere en client for oppkobling. Ønsker du å teste dette i forkant kan du benytte denne lenken: Systemsjekk GoToWebinar

For de av dere som ikke har mulighet til å laste ned påkrevd client for oppkobling, ber vi dere ta kontakt slik at vi kan få koblet dere opp direkte via webleser.


 

Påmelding

Er Kommunen eller bedriften du tilhører medlem av KiNS? - Kun kommune- og fylkeskommunale medlemmer av KiNS har stemmerett på GF.


Lenke for oppkobling vil bli sendt ut 2-3 dager i forkant av gjennomføring. Husk å test oppkobling i god tid før gjennomføring

- bevis at du er menneskelig
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse