Shutterstock.

Grunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern - Molde

Kurset gir en innføring i hva som menes med informasjonssikkerhet, med fokus på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Kurset gir tilsvarende en innføring i hva som menes med personvern, samt hvordan informasjonssikkerhet og personvern henger sammen. Kurset gir en kort innføring i GDPR. Aktuelle eksempler fra kommunesektoren gjennomgås (eksempler på sikkerhetsbrudd, vedtak fra Datatilsynet etc).

Kurset vil gjennomgå eksempler på organisatoriske og tekniske sikringstiltak. Disse tiltakene vil knyttes til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Deltakerne vil utfordres til å identifisere ytterligere tiltak. Det kan for eksempel være å finne passende tiltak for å sikre konfidensialiteten i et fagsystem. Deltakerne vil sannsynligvis ta utgangspunkt i caser.

Kurset vil videre gi innføring i hva som menes med risikostyring, og hvordan kommunene kan gjennomføre risikoanalyser og -vurderinger av sine systemer og prosesser.

Alle har behov for økt kunnskap innenfor dette fagfeltet. Kurset fungerer også bra som et «grunnkurs» for de andre kursene som KiNS tilbyr. For deltakerne som ønsker å fokusere på organisatoriske sikringstiltak kan da melde seg på kurs i styringssystemer, mens de teknisk orienterte kan melde seg på de tekniske kursene (sikkerhet i trådløse nettverk, digitale bevis og sikkerhetstesting).

Målgruppe

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, og passer derfor bra for kommunalt ansatte som ønsker en grunnleggende forståelse av hva som menes med informasjonssikkerhet og personvern. Det kan passe godt til nytilsatte på IKT-avdelingen, innkjøpere, arkivarer, prosjektledere, personvernombud og ledere av alle slag.

Kursgjennomføring

Kurset gjennomføres som et nettbasert dagskurs. Kursholder er Roy Allan Hansen.


 

Tore Moss
Kursansvarlig
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse