Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay.

Introduksjon styringssystemer for informasjonssikkerhet og personvern – Ullensvang

Dette kurset er kjøpt av SySIKT og er ikke åpent for andre deltakere

Offentlige virksomheter skal etter forvaltningsloven ha en internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet. Dette kurset tar for seg de relevante styringssystemene og ser de i sammenheng.

Kursinnhold

Standardene som gjennomgås er ISO 27001, ISO 27002 og ISO 27701. Samlet sett tilfører disse standardene den nødvendige strukturen som trengs for å bygge opp et godt styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern. Kommuner som evner å adoptere kravene og anbefalingene i disse standardene, har et godt utgangspunkt for å sikre etterlevelse av GDPR.

Kursdeltakerne bør vurdere å anskaffe alle tre standardene i forkant av kurset. Standardene henger sammen, og vil kunne brukes etter kurset for det videre arbeidet med styringssystemet. Se linker:

Målgruppe

Kurset er beregnet for kommunalt ansatte som jobber med informasjonssikkerhet og styringssystemer, både de som jobber med selve styringssystemet, og de som jobber med sikringstiltakene. Det kan derfor passe til controllere, informasjonssikkerhetsrådgivere, personvernombud eller andre som jobber med fagfeltet.

Kursgjennomføring

Kurset gjennomføres som et nettbasert dagskurs. Kursholder er Roy Allan Hansen.


KiNS forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom det er for få påmeldte en uke før kursstart. For å gi deltakerne et best mulig utbytte av kurset vil KiNS sette et tak på antall deltakere. Avbestillinger må skje minst en uke før kursstart, hvis ikke faktureres hele beløpet.


 

Tore Moss
Kursansvarlig
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse