KiNS-konferansen 2021

KiNS konferansen skal igjen være den viktigste møteplassen for kommunal informasjonssikkerhet og personvern! Med utgangspunkt i den pågående pandemien velger KiNS å dele årets KiNS-konferanse opp i et webinar 15. juni og en fysisk konferanse 21. - 22. oktober.


(Naviger mellom konferansen sine nettsider ved å bruke blå boks oppe i høyre hjørne)


Digital sikkerhet og beredskap som en del av kommunenes virksomhetsstyring

KiNS ønsker med årets program å sette søkelys på digital sikkerhet og beredskap som en del av kommunenes virksomhetsstyring. Samtidig vil vi trekke fram enkelte sektorer der utfordringen med informasjonssikkerhet og personvern er stort og hvor behovet for implementering mot kommunens virksomhetsstyring for disse fagfeltene er framtredende.


Her er noen av de som bidrar på årets konferanse.

Bjørn Erik Thon
Datatilsynet
Troy Hunt
Etisk hacker
Paul Chaffey
KMD
Ole Magnus Stensrud
Østre Toten
Roar Vevelstad
Halden
Suhail Musthaq
KS
Veronica Jarnskjold Buer
Datatilsynet
Kjetil Korslien
 Digitaliseringsdirektoratet
Harald Næss
NSM

 


Forbehold om endringer

Vi vil følge pandemisituasjonen nøye og gjøre nødvendige og anbefalte tiltak underveis.

Påmelding
Harald Torbjørnsen
Daglig leder
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse