KiNS Nord Norge konferansen 2020 (- NETTBASERT)

KiNS har besluttet at Nord Norge konferansen ikke kan gjennomføres som planlagt grunnet smittesituasjonen i landet. I stedenfor arrangerer vi en et digitalt arrangement 13.oktober.

I år sette det fokus på skole og oppvekst, robotisering og AI i kommunesektoren, samt digital kompetanse på politisk og administrativt nivå i kommunene.
– Har man nok kompetanse til å fatte gode beslutninger?

Tid og innhold

  • 13. oktober, webinar med innlegg fra Datatilsynet, NSM, Narvik kommune og flere til.

Priser:

  • Early Bird for medlemmer – kr 350,-
  • Pris for medlemmer etter 20. september kr 480,-
  • Pris for ikke medlemmer kr. 980,-

Foredragsholdere

Roar Thon – Fagdirektør NSM  Eirik Gulbrandsen – Senioringeniør Datatilsynet 

  


Program


Kl. 09:00
Åpning


Kl. 09:15
To år med personvernforordning – hva har skolesektoren lært?
Veronica Buer - datatilsynet


Kl. 09:45 
SkoleSec prosjektet til KS
Christian Larsen - Prosjektleder SkoleSec


Kl. 10:15
Pause


Kl. 10:30
Læringsanalyse - første steg mot AI i skolen?
Brian Jørgensen - UDE Oslo kommune


Kl. 11:00
Robotisering og kunstig intelligens i Narvik kommune: Utfordringer og muligheter
Andreas Dyrøy Jansson


Kl. 11:30
Hvilken kompetanse trenger vi for å benytte skytjenester?
Eirik Gulbrandsen / Cloud Security Alliance Norway / Datatilsynet


Kl. 12:00
Pause


Kl. 12:15
Sikkerhet i en usikker tid!

Roar Thon - NSM


Kl. 12:45
Avslutning


Kl. 13:00 
Takk for i dag!


Mer informasjon vil bli publisert etterhvert som det blir klart.