KiNS-tech 2020 (- NETTBASERT)

KiNS-tech er konferansen der teknisk personell fra IT-avdelingene møtes for nettverking, diskusjoner og faglig på fyll. Årets konferanse skulle vært gjennomført på Hønefoss i september, men er på grunn av korona blitt utsatt og gjort om til et digitalt arrangement 16.- 17. november.

Konferansen er en viktig arena for teknisk ansatte i kommunene og en viktig arena for medlemsbedrifter som leverer IT-løsninger til kommuner og fylkeskommuner sine IT- og sikkerhetsavdelinger.

Tid og innhold

  • 16. - 17. november, nettbasert 

Priser:

  • Early Bird for medlemmer – kr 850,-
  • Pris for medlemmer etter 25. oktober kr 1120,-
  • Pris for ikke medlemmer kr. 3020,-

Programmet er under oppbygging og det er mange spennende programposter i forslagskassa. Av foreløpige bekreftede bidragsytere kan vi nevne:

  • Microsoft - Eirik Christiansen - Sikker samhandling med Microsoft Teams.
  • Datatilsynet - Kari Laumann - Kunstig intelligens og arbeidet med å bygge regulatorisk sandkasse for KI.
  • Hedmark IKT - Håvard Helland - Erfaringer fra dataangrep

Vi regner med å ha et program klart innen midten av oktober.

Vi vil fortløpende publisere programposter og program etter hvert som det blir klart.

Påmelding

Er Kommunen eller bedriften du tilhører medlem av KiNS?Skriv en kort ingress på 2 - 5 linjer om hva foredraget skal handle om.Du kan krysse av for et eller begge alternativene


Ikke kryss av her dersom det er kommune/ fylkeskommune som skal betale. Kun organisasjoner som ikke kan ta imot EHF-faktura, krysser av her, og får da faktura på epost.

Skriv fakturaadressen. Merk at den kan være en annen enn adressen til f.eks. rådhuset
Dette er et viktig felt for at fakturaen skal komme frem, spesielt i større kommuner. Fakturareferanse kan være en kode for avdeling eller bestillingsnr eller kort og godt navnet til personen som har meldt seg på. Vi ser også at det ofte blir oppgitt avdelingslederens navn som referanse.
Her kan du skrive melding til arrangør som er relevant for arrangementet. For eksempel om du trenger spesiell mat på grunn av allergier ell. lignende. Si også fra til hotellet om spesielle behov ved rombestillingen hvis det er aktuelt.


- bevis at du er menneskelig

Relaterte lenker

Tore Moss
Kursansvarlig
Torkjell Dahl
Styreleder KiNS
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse