Shutterstock.

Kurspakke B - Sikker kommune 4.0

NTNU CCIS kurstilbud eksklusivt for KiNS-medlemmer i cyber- og informasjonssikkerhet.

Sikker kommune 4.0 (parallell til Industri 4.0.)

Gjelder pågående økt anvendelse av automatisering og datastyring i operasjonell virksomhet, gjennom utvikling, bruk og integrering av cyber-fysiske systemer, tingenes internett, skyløsninger, kunstig intelligens og andre muliggjørende teknologier.

Denne utviklingen forventes å gi store økonomiske innsparinger, inkludert forbedret produktivitet og effektivitet, bedre fleksibilitet og smidighet og derved økt lønnsomhet. Imidlertid kommer den også med økte utfordringer vedrørende cybersikkerhet. Særlig som følge av integrasjon av informasjonsteknologi og operasjonell teknologi. I kurstemaet vil det bli gitt en oversikt over slike utfordringer, og gjeldende beste praksis for å løse dem i kommunen.


Praktiske forhold:

  • Kurset går over 3 timer på NTNU Zoom.
  • Først 1 time forelesning som innføring, så 1 time gruppearbeid i små grupper (4-5 deltakere) på emner fra forelesningen, til slutt 1 time plenumspresentasjon og diskusjon. 15 min pause mellom timene.
  • Forelesningene blir tatt opp på video. Videoopptakene og forelesningspresentasjonene på ppt/slider vil være tilgjengelig for deltakerne 1 mnd etter kurset.
  • IKT-teknisk assistanse vil være tilgjengelig under kurset fra NTNU Orakeltjenesten på telefon 7359 1500.

Først starter kurset med orientering og presentasjoner av deltakerne.

Til slutt ønsker vi å ha en kort sesjon med tilbakemeldinger, ønsker og råd videre fra deltakerne.


Pris pr deltaker for kurset NOK 1.800. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for gjennomføring.

Kurset kan også kjøpes som en pakke for en kommune, region e.l.