Shutterstock.

Kurspakke D - Beredskapsplan for cyberangrep mot kommunen

NTNU CCIS kurstilbud eksklusivt for KiNS-medlemmer i cyber- og informasjonssikkerhet.

Hvordan drive beredskaps- og kontinuitetsplanlegging i forhold til et mulig cyberangrep?

Her retter vi søkelys på beredskaps- og kontinuitetsplanlegging i forhold til cyberangrep.

  • Bevisstgjørende gruppe- og plenumsdiskusjoner.
  • Først starter seminaret med orientering og presentasjoner av deltakerne.
  • Til slutt ønsker vi å ha en kort sesjon med tilbakemeldinger, ønsker og råd videre fra deltakerne.

Praktiske forhold:

  • Seminaret tar 8,5 timer, med 15 min pause mellom timene, på NTNU Zoom.
  • Forelesningene på seminaret blir tatt opp på video. Videoopptakene og forelesningspresentasjonene på ppt/slider vil være tilgjengelig for deltakerne 1. måned etter kurset.
  • IKT-teknisk assistanse vil være tilgjengelig under kurset fra NTNU Orakeltjenesten på telefon 7359 1500.

Kursholder:
Universitetslektor, ph.d. Gaute Wangen.
I tillegg deltar direktør Bjørn T. Tveiten fra Kommune CSIRT og en representant for KiNS som ressurspersoner.


Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for gjennomføring.
Kurset kan også kjøpes som en pakke for en kommune, region e.l.

Påmelding

Ikke kryss av her dersom det er kommune/ fylkeskommune som skal betale. Kun organisasjoner som ikke kan ta imot EHF-faktura, krysser av her, og får da faktura på epost.

Skriv fakturaadressen. Merk at den kan være en annen enn adressen til f.eks. rådhuset
Dette er et viktig felt for at fakturaen skal komme frem, spesielt i større kommuner. Fakturareferanse kan være en kode for avdeling eller bestillingsnr eller kort og godt navnet til personen som har meldt seg på. Vi ser også at det ofte blir oppgitt avdelingslederens navn som referanse.
Her kan du skrive melding til arrangør som er relevant for arrangementet. For eksempel om du trenger spesiell mat på grunn av allergier ell. lignende. Si også fra til hotellet om spesielle behov ved rombestillingen hvis det er aktuelt.
- bevis at du er menneskelig