Invitasjon

 Foto/illustrasjon: Shutterstock

Digitalt nettverksmøte for personvernombud i alle kommuner og fylkeskommuner.


Blant programpostene finner vi:

 • Nasjonal DPIA for Google Workspace for education v/ prosjektleder Ida Thorsrud.
  • KS har på initiativ fra Bergen kommune satt i gang et prosjekt som skal gjennomføre en nasjonal DPIA for bruk av Google Workspace for Education i skolen. Flere kommuner synes dette er vanskelige vurderinger. Det kan både skyldes få ressurser, men også at det er utfordrende å få gode svar fra større leverandører som Google.
  • Prosjektleder Ida Thorsrud ønsker spesielt å få innspill fra personvernombudene om hva vi synes er viktig at en slik DPIA inneholder, og hvilken veiledning kommunene trenger for å gjøre DPIAen til sin egen.

 • Hvilke spørsmål bør personvernombudene stille til bruk av kunstig intelligens? v/ senioringeniør Eirik Gulbrandsen, Datatilsynet.
  • Kunstig intelligens (KI) er i rivende utvikling og stiller norske virksomheter stadig overfor nye problemstillinger, dilemmaer og muligheter. Hvordan kan vi utnytte mulighetene som KI gir, og samtidig ivareta personvern, etikk og ansvarlighet?

 • Retningslinjer for bruk av KI – hva bør man tenke på? v/ personvernombud Eirin Oda Lauvset.
  • Asker kommune har startet på et arbeid med å lage retningslinjer for bruk av kunstig intelligens. Vi får høre litt om arbeidet, utfordringene og hvilke momenter de har lagt vekt på.

 

Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev