November 2023 Prosjektledelse av digitaliseringsprosjekter

Kurset tar utgangspunkt i prosjektmetodikken for offentlig sektor (prosjektveiviseren.no), herunder prosjektfaglige tema. Kurset skal bidra til at prosjektet du som prosjektleder har ansvaret for ikke ender opp med scope creep, forsinkelse eller merkostnader, men blir en suksess.

Kurset fokuserer også på informasjonssikkerhet og personvern, som hvordan finne relevante sikkerhetskrav til prosjektet, hva er relevante sikringsteknikker i ISO 27002, samt en gjennomgang av de artiklene i GDPR som legger føringer for digitaliseringsprosjekter.


Målgruppe:

Kurset er for deg som er prosjektleder eller prosjektdeltaker i et digitaliseringsprosjekt. Det er en fordel om du har noe erfaring med prosjektarbeid.


Kursinnhold:

  • Prosjektmetodikk i prosjektveiviseren.no (faser og beslutningspunkter)
  • Prosjektmandat og prosjektmål
  • Prosjektorganisering
  • Scope (omfangsbeskrivelse, WBS)
  • Tidsplanlegging
  • Gevinstrealisering
  • Kommunikasjon og interessenter
  • Usikkerhet og risikovurderinger
  • Informasjonssikkerhet (sikkerhetskrav og sikringsteknikker)
  • Personvern (artikler i GDPR)

Kursgjennomføring:

Kurset gjennomføres via Teams 02.-03. november (09.00-15.00). Kurset er praktisk rettet med øvelser og oppgaver underveis.

Les mer

Relaterte artikler


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev