Sikkerhetstesting for kommuner og fylkeskommuner

Kommunene blir som andre virksomheter utsatt for digitale angrep, og de senere årene har vi sett flere eksempler på kompromitterte systemer i kommunesektoren. Det er utfordrende for en kommunene å være trygg på at de fagsystemene de har er sikret på en tilfredsstillende måte. Sikkerhetstesting er et relevant og viktig tiltak som kommunene bør gjennomføre, og det er her dette kurset kommer inn i bildet. Kurset tar for seg hvordan sikkerhetstesting kan gjennomføres på en strukturert måte, og kursdeltakerne vil bli utfordret til å bryte seg inn i flere sårbare systemer.

Kurset er praktisk rettet med en rekke oppgaver. Kursdeltakerne vil blant annet lære verktøyene nmap, Nessus og Metasploit. Deltakerne vil også lære hvordan de kan generere shells som gir de tilgang til en fullt patchet windows klient, samt hvordan dette kan pakkes inn i et office dokument.

Målgruppe

Kurset er beregnet for ansatte som administrerer kommunens nettverk og fagsystemer, og som typisk forventes å ha en viss innsikt i potensielle angrepsflater og fremgangsmåter.

Kurset er forholdsvis teknisk rettet, så kursdeltakerne bør ha noen års erfaring med administrasjon av nettverk, servere og windows klienter.

Kursgjennomføring

Kursholder er Roy Allan Hansen.

Merk at kursdeltakerne må ha en egnet maskin til kurset (Windows PC). Det må være mulig å installere verktøy på maskinen, og det må være mulig å deaktivere antivirusbeskyttelse. Deltakerne må derfor ha administrative tilganger til maskinen. En domene-pc er følgelig ikke optimalt, så bruk helst en kursmaskin eller en ny maskin som ikke er satt opp i domenet.


KiNS forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom det er for få påmeldte en uke før kursstart. For å gi deltakerne et best mulig utbytte av kurset vil KiNS sette et tak på antall deltakere. Avbestillinger må skje minst en uke før kursstart, hvis ikke faktureres hele beløpet.


 

Les mer

Relaterte artikler


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev