Sammen om en sikker digital offentlig sektor – dag 1

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober, der formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. I år inviterer Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med KiNS til to webinarer med tema «Sammen om en sikker digital offentlig sektor».

Digital sikkerhet er en forutsetning for en vellykket digitalisering av offentlig sektor. Helhetlig styring og forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern på tvers av forvaltningsnivåene i offentlig sektor er viktig for å oppnå gode og sikre innbyggertjenester.

Webinarene er rettet mot ansatte i offentlig og privat sektor, med interesse for informasjonssikkerhet.

I dette webinaret får vi høre om helhetlig styring og forvaltning på tvers av forvaltningsnivåene:

  • Hvordan påvirker styringsdialogen i staten kommunenes muligheter for god intern styring og forvaltning av informasjonssikkerheten?
  • Hva kan stat og kommune lære av hverandre?
  • Hvordan få til styring og forvaltning i praksis?

Programmets hovedpunkter

09:00 – 09:10
Velkommen ved Digitaliseringsdirektoratet

09:10 – 09:25
Helhetlig forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern i offentlig sektor
– Paul Chaffey - Statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet

09:25 – 09:50
Hvordan møter styringsdialogen i staten kommunene og hva kan vi lære av hverandre?
– Kjetil Århus  – Direktør – Digitalisering og innovasjon konsern Bergen kommune

10:00 – 10:25
Informasjonssikkerhet i styringsdialogen
– Trine Elisabeth Wold Møller – DFØ

10:25 – 10:55
Hvordan drepe en papirtiger
– Eli Sofie Amdam – Transcendent Group

10:55 – 11:00
Avslutning ved digitaliseringsdirektoratet

Vi tar forbehold om endringer i programmet.


Påmelding