Sammen om en sikker digital offentlig sektor – dag 2

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober, der formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. I år inviterer Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med KiNS til to webinarer med tema «Sammen om en sikker digital offentlig sektor».

Digital sikkerhet er en forutsetning for en vellykket digitalisering av offentlig sektor. Helhetlig styring og forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern på tvers av forvaltningsnivåene i offentlig sektor er viktig for å oppnå gode og sikre innbyggertjenester.

Webinarene er rettet mot ansatte i offentlig og privat sektor, med interesse for informasjonssikkerhet.

I dette webinaret får vi høre om viktigheten av sikkerhetskompetanse og arbeidet med kompetanseheving, og vi snakker om sikkerhetskultur, øvelser og deling av erfaringer rundt sikkerhetsutfordringer.

  • Hvilken kompetanse trenger vi?
  • Hva kan vi lære av hverandre?
  • Hvordan kan øvelser og hendelser bedre kompetansen og sikkerhetskulturen?

Programmets hovedpunkter

09:00 – 09:10
Velkommen ved KiNS

09:10 – 09:25
Helhetlig forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern i offentlig sektor
– Asbjørn Finstad - KS

09:25 – 09:50
Sikkerhetskompetanse – beskrivelser og praktisk eksempler
– Katrine Aam Svendsen – Digitaliseringsdirektoratet
– Harald Torbjørnsen – KiNS

10:00 – 10:25
Bruk av KiNS kompetansepakke

– Ringerike-, Sarpsborg- og Bærum kommune.

10:25 – 10:55
Øvelser for bedre informasjonssikkerhet – ferdig planlagte diskusjonsøvelser
– Anders Gundersen – DSB

10:55 – 11:15
«Sharing is caring»… Hvordan åpenhet om sikkerhetsutfordringer bedrer sikkerhetskultur …

– Raymond Andre Hagen – Digitaliseringsdirektoratet

11:15 – 11:20
Avslutning ved KiNS

Vi tar forbehold om endringer i programmet.


Påmelding