Har du spørsmål om sikker bruk av skytjenester i skolesektoren?

Da kan du bli med på webinar 17. februar. Google, Microsoft og Apple er tatt i bruk som læringsverktøy på mange skoler. Men brukes det riktig og på en sikker måte for elever og lærere? Det er spørsmålet vi stiller i webinaret som du kan melde deg på allerede nå.


Dagens skytjenester som benyttes i skolen gir merverdi både for elever og lærere. Likevel er det et stort forbedringspotensial i kommunesektoren for å ta i bruk disse verktøyene riktig.

Spørsmålet er derfor:

  • kan vi være sikre på at dette er gjort riktig?
  • hva er hovedutfordringene?
  • kan vi samarbeide om å gjøre det riktig?

Webinaret vil inneholde praktiske øvelser, nyttige diskusjoner og mulighet til å stille spørsmål.

Webinaret arrangeres av KiNS i samarbeid med KS ved SkoleSec-prosjektet


Program

Kl. 12:00.
Velkommen ved KS og KiNS.

KL. 12:10.
Personvern og informasjonssikkerhet i skolen.
- Kunnskapsminister Guri Melby med flere.

Kl 12:15.
Hvordan oppleves det å være utsatt for digitale angrep?
- Hilde Grunt - Innlandet FK.

Kl. 12:25.
Personvern og informasjonssikkerhet og bruken av skytjenester i skolen
Bjørn Erik Thon - direktør Datatilsynet.

Kl. 12:55 - Pause.

Kl. 13:05.
Hvordan utdanningsdirektoratet vurderer behovet for informasjonssikkerhet og personvern i grunnskolen og utfordringene sektoren må løse sammen.
Hege Nilssen - direktør Utdanningsdirektoratet.

Kl. 13:25
Gode intensjoner er bra, men ikke nok.
Åse Karin Gjære - Sikkerhetsansvarlig Ålesund kommune.

Kl. 13:45.
Øvelse gjør mester. Øvelser på treningsplattform skolesec.no 
Skolesecprosjektet.

Kl. 14:05 - Pause.

Kl. 14:15
Hva sier egentlig Datatilsynet sine veiledningene om bruken av skytjenester i skolen?
Anette Engum - personvernombud i Bærum kommune.

Kl. 14:40
Spørsmål og svar
Ressurspersoner tilgjengelig for å svare på spørsmål

Kl. 15:00 - Avslutning

 

NB: Det kan forekomme mindre endringer i programmet inn mot oppstart


Målgruppe for webinaret er representanter for skoleeiere, skoleledere, personvernombud og andre som har ansvar for digitalisering i skolen.

KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse