Angående koronavirusutbrudd

KiNS tar forbehold om å avlyse arrangementer i følgende tilfeller:

  • Dersom myndighetene pålegger oss å avlyse arrangementet.

  • Dersom myndighetenes anbefalinger eller restriksjoner vil vanskeliggjøre gjennomføringen av konferanser, seminarer, kurs eller lignende, eller myndighetene fraråder denne type arrangement.

Ved avlysning av arrangementer ut fra reglene ovenfor, vil deltakeravgift refunderes forholdsmessig etter dekning av påløpte utlegg.

Deltakerne bes om å være oppmerksom på følgende:

  • Du skal ikke møte opp på arrangementer dersom du er satt i smittekarantene, eller har vært i smitteutsatte områder i løpet av de siste 14 dagene.

  • Dersom du har nedsatt immunforsvar eller har annen risiko for å bli alvorlig syk av luftveisinfeksjoner, anbefaler vi at du vurderer din deltakelse basert på de medisinskfaglige rådene du får fra din lege.

For helsemyndighetenes råd, se oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Harald Torbjørnsen
Daglig leder
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse