PreKiNS - Nettverksmøte for personvernombud

Shutterstock.

PreKiNS sitt hovedarrangement er leverandørforedrag, ofte av en teknisk art. Nettverk for kommunale personvernombud arrangerer derfor nettverksmøte for personvernombud som delvis til foregå parallelt og delvis sammen med leverandørforedragene.


Program


Kl. 17.00 – 17.45
GDPR er på alles lepper, men er PVO den eneste som jobber med dette? Fleip eller fakta?

  • Minda Sofie Håan Aakre og Vibeke Nesbakken forteller hvilke funn de har gjort i sitt dypdykk i kommune-Norge
  • Diskusjon / refleksjonsrunde omkring temaet etterlevelse i kommunesektoren

Kl. 17.45 – 18.20
Hva gjør personvernombudet når kommunen er slått ut av cyberangrep?

  • En samtale med Inger Cock-Olsen, personvernombud i Østre Toten kommune

Kl. 18.20 – 18.30     Pause


Kl. 18.20 – 18:40
Ordet fritt! Hurra – vi er samlet fysisk igjen! Vi åpner for innspill og utspill fra forsamlingen!

Hva ønsker du å diskutere med dine personvernkollegaer?

  • Håndtering av innsynsforespørsler?
  • Schrems-II?
  • Hva fungerer best ut i organisasjonen; pisk eller gulrot?
  • Annet?

Kl. 18.40 – 18.50  Pause og vi flytter oss over til PreKiNS sitt hovedspor 


Kl. 20:10 - ------> PreKiNS Pizza og pub


PreKiNS sitt hovedspor


 

Harald Torbjørnsen
Daglig leder
Knut J. Eggen
Personvernombud
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse