Kurspakke A - Påmelding

«Digital sikkerhet og digitalisering I»

Hvert tema går over 3 timer på NTNU Zoom.

  • Først 1 time forelesning som innføring, så 1 time gruppearbeid i små grupper (4-5 deltakere) på emner fra forelesningen, til slutt 1 time plenumspresentasjon og diskusjon. (Hver kurstime er 45 min, så 15 min pause osv.)
  • Først starter kurset med orientering og presentasjoner av deltakerne.
  • Til slutt ønsker vi å ha en kort sesjon med tilbakemeldinger, ønsker og råd videre fra deltakerne.

Forelesningene blir tatt opp på video.

  • Videoopptakene og forelesningspresentasjonene på ppt/slider vil være tilgjengelig for deltakerne 1 mnd etter kurset.
  • Forelesere på det enkelte tema kan bli endret ut fra tilgjengelighet på det tidspunkt som oppdragsgiver velger.

IKT-teknisk assistanse vil være tilgjengelig under kurset fra NTNU Orakeltjenesten på telefon 7359 1500.

 

Pris pr deltaker for kurset (4 temaer) NOK 5.500. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for gjennomføring.

Kurset kan også kjøpes som en pakke for en kommune, region e.l.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)