Kurspakke A - Påmelding

«Digital sikkerhet og digitalisering I»

Hvert tema går over 3 timer på NTNU Zoom.

  • Først 1 time forelesning som innføring, så 1 time gruppearbeid i små grupper (4-5 deltakere) på emner fra forelesningen, til slutt 1 time plenumspresentasjon og diskusjon. (Hver kurstime er 45 min, så 15 min pause osv.)
  • Først starter kurset med orientering og presentasjoner av deltakerne.
  • Til slutt ønsker vi å ha en kort sesjon med tilbakemeldinger, ønsker og råd videre fra deltakerne.

Forelesningene blir tatt opp på video.

  • Videoopptakene og forelesningspresentasjonene på ppt/slider vil være tilgjengelig for deltakerne 1 mnd etter kurset.
  • Forelesere på det enkelte tema kan bli endret ut fra tilgjengelighet på det tidspunkt som oppdragsgiver velger.

IKT-teknisk assistanse vil være tilgjengelig under kurset fra NTNU Orakeltjenesten på telefon 7359 1500.

 

Pris pr deltaker for kurset (4 temaer) NOK 5.500. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for gjennomføring.

Kurset kan også kjøpes som en pakke for en kommune, region e.l.

Påmelding

Ikke kryss av her dersom det er kommune/ fylkeskommune som skal betale. Kun organisasjoner som ikke kan ta imot EHF-faktura, krysser av her, og får da faktura på epost.

Skriv fakturaadressen. Merk at den kan være en annen enn adressen til f.eks. rådhuset
Dette er et viktig felt for at fakturaen skal komme frem, spesielt i større kommuner. Fakturareferanse kan være en kode for avdeling eller bestillingsnr eller kort og godt navnet til personen som har meldt seg på. Vi ser også at det ofte blir oppgitt avdelingslederens navn som referanse.
Her kan du skrive melding til arrangør som er relevant for arrangementet. For eksempel om du trenger spesiell mat på grunn av allergier ell. lignende. Si også fra til hotellet om spesielle behov ved rombestillingen hvis det er aktuelt.
- bevis at du er menneskelig