Berigo AS

Vi bistår små og store selskaper samt offentlig myndigheter med å øke IT sikkerheten. Ofte møter vi god teknisk kompetanse, men mangler innen strukturer og lite målbart arbeid med å øke informasjon og systemsikkerhet. I takt med digitalisering og den økte bruk av IT for prosessering av person- og virksomhetskritiskdata, ser vi ofte behov for å hjelpe med mer enn teknologi.

En viktig del av vår leveranse er gjennomføring av gapanalyser mot forskrift/standard, utarbeider sikkerhetshåndbøker (ISMS) og revisjoner av interne systemer og leverandører.

Fokus for våre kurs er etterlevelse av krav til sikkerhet, personvernforordningen og utarbeidelse av styringssystemer etter ISO2700. Vi leverer også CSA kurset Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) med sertifisering.

Kommuner som er medlem i Kins har oftest gode rabatter på våre kurs.
https://www.kursguiden.no/kurs/Personvernombud/Kommunal-IT-og-Informasjonssikkerhet-beredskapsplikt-og-muligheter/

Kontakt

Besøksadresse: Biskop Gunnerus Gate 14, 0185 OSLO
Kontaktperson: Roger Ison-Haug

Lenker

KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse