Hypatia Learning AS

Hypatia Learning AS er en EdTech startup, etablert i 2017. Hypatia Learning AS utvikler en standardisert digital infrastruktur som gir skoleeier muligheten til å forvalte all informasjon som elevene produser gjennom sine digitale læringsaktiviteter.

Med vår infrastruktur blir det mulig å skille mellom verktøyene som produserer og konsumerer data, fra hvor data lagres og forvaltes.

Når skoleeier har forvaltningsansvaret for all informasjon produsert av elever i grunnskolen blir det også lettere å utvikle nye og innovative tjenester for utvikling av en bedre skole.

Hypatia Learning sin løsning, gjør det også enklere å forvalte databehandleravtaler mm. når kommunen blir databehandler for all informasjon.

Kontakt

Besøksadresse: Nygaardsgata 33, 1607 FREDRIKSTAD
Kontaktperson: Erlend Øverby - Daglig leder
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse