Årsmelding 2015

KINS hadde et svært aktivt og godt år i 2015.

I tillegg til en vellyket KINS-konferanse arrangerte vi fire kurs i ISO2700x, og hadde flere arrangement i Sikkerhetsmåneden oktober.

Du kan lese mer om dette her: Årsmelding 2015