Dokumenter til KINS Generalforsamlig 2016

Generalforsamlingen i KINS avholdes 26.april 2016, ca kl. 16 (etter programslutt)

Innkalling er sendt ut i henhold til vedtektene.

Det er ikke kommet forslag innen fristen fra medlemmer om saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen.

Styret vil fremme en sak, om kontingentjustering.
Medlemskontigenten i KINS har vært uendret i en lang rekke år, muligens helt fra starten i 2003.
Styret finner det derfor nødvendig å foreslå en beskjeden økning på ca 12-13% fra 2017, for å bedre kunne finansiere kurs, seminarer og annet. Du kan laste ned forslaget fra KINS-styret fra sakslista nedenfor (se sak 6).

Årsmelding kan også lastes ned fra sakslista nedenfor (se sak 4).

Regnskap og forslag til budsjett vil bli presentert i møtet.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av 2 personar til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding 2015  (last ned pdf-versjon her)
  5. Regnskap for 2015
  6. Behandling av evt innkomne forslag:
    • Forslag fra styret om endret kontigent fra 2017 (last ned pdf-versjon av forlaget her)
  7. Handlingsplan og budsjett 2016
  8. Valg – se innstilling fra valgkomiteen nedenfor:

Valgkomiteen har levert følgende innstilling til valg i 2016:

Når valgt Periode
Leder Steinar Nørstebø 2016 2016-2018
Nestleder Tore Moss 2015 2015-2017
Styremedlem Oddvar Haugland 2016 2016-2018
Styremedlem Marianne Bjønnes 2015 2015-2017
Styremedlem Marit Fagernes 2016 2016-2018
Varamedlem Bjørn Henrik Hellandsjø 2016 2016-2017
Varamedlem Ingeborg Tungland 2016 2016-2017
Varamedlem <åpen for benkeforslag> 2016 2016-2017

 

Styret ønsker vel møtt til generalforsamling i KINS.