Styret i KINS

Nytt styre i KINS ble valgt på Generalforsamlingen i april 2017, i Trondheim.

Styreleder Steinar Nørstebø

KiNS

kontakt

Nestleder Tore Moss

Bærum kommune

kontakt

Styremedlem Oddvar Haugland

KINS

kontakt

Styremedlem Marianne Bjønness

Hamar kommune

kontakt

Varamedlem Ingeborg Tungland

Strand kommune

kontakt

Styremedlem Marit Fagernes

Grimstad kommune

kontakt

Varamedlem Bjørn Henrik Hellandsjø

AtB AS  (eid av Sør Trøndelag fylkeskommune)

kontakt