KiNS - tech 2024

Hvordan lager vi egentlig en god phishing-simulering og hvordan unngår vi at folk blir sinte for å bli testet? 

For å beskytte sluttbrukerne har opplæring vært et sentralt verktøy i kampen mot phishing, den mest populære treningsmetoden er phishing-simuleringer. Men er simuleringstreningen effektiv, og gjør vi det riktig, og hva skjer hvis vi gjør det feil?


Disse spørsmålene ønsker jeg å besvare ved å gå litt igjennom phishing sin historie, se på gode og dårlige phishing simuleringer, og ved å få fram en diskusjon i salen. Ved å belyse disse spørsmålene og danne en arena hvor vi kan dele erfaringer, så vi alle kan jobbe for å lage phishingsimuleringer som er matnyttige og som ikke resulterer i sinte ofre.


Ragnhild Sageng er foredragsholder på KiNS - tech med overskriften:

 

"Phishing simuleringer: Den gode, den onde og den grusomme"

 

Om foredragsholderen:
Ragnhild “Bridget” Sageng har flere års erfaring fra IT-bransjen (de fleste i offentlig sektor), både med brukerstøtte, nettverk og prosjektledelse før hun begynte med cybersikkerhet.
På grunn av sin interesse for både psykologi og IT-sikkerhet, spesialiserte Ragnhild seg i social engineering og frikilde-etterretning (OSINT).

Hennes praktiske erfaring med social engineering pentesting har fått henne til å forske videre på temaene for etisk håndtering av mennesker som er berørt av testene. Hun har snakket om dette emnet på flere konferanser, blant annet NDC Security, Black Hat Europe, i Social engineering community village på DEF CON og Sikkerhetsfestivalen, med et mål om å opplyse folk og skape en diskusjon om emnet i bransjen. 

PÅMELDING

Les mer

Relaterte artikler


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 370 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev