Bli medlem

blimedlem

1 Firma opplysninger
2 Kontaktperson opplysninger

Pris for medlemskap i KINS.

§10 i vedtektene sier: » Kontingenten for neste kalenderår fastlegges på ordinær generalforsamling. Kontingenten dekker ett kalenderår og forfaller til betaling innen 1 måned etter innmelding».

Vanligvis sendes faktura ut i januar.

Det er nå også åpnet opp for at private bedrifter kan bli medlem, forutsatt at styret i KINS godkjenner medlemsskapet.
Det er et krav at firmaet har en sterk profil innenfor informasjonssikkerhet.

Priser gjeldende fra 1/1-2019:

Gruppe Innbyggere Kontigent pr. år
1 < 10 000 kr. 3.800,-
2 10 000 – 25 000 kr. 6.800,-
3 > 25 000 kr. 9.800,-
4 Fylkeskommuner kr. 9.800,-
5 Bedrifter kr. 12.000,-