Om oss

KINS har org.nummer NO 885 883 222 MVA.

Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KINS) ble stiftet våren 2003. Antallet medlemmer er i sterk vekst, og pr juni 2018 har foreningen over 300 kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper som medlemmer .

Medlemmer kan være alle kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap og avtalefestede samarbeidsorgan som opptrer på vegne av flere kommuner. Private bedrifter kan også bli medlemmer, styret avgjør et slikt medlemskap.

KINS samarbeider spesielt tett med Datatilsynet. Men vi samarbeider gjerne også med andre viktige aktører som NorSIS, KS,  DiFi, NSM og ENISA.
Formålet med foreningen er å bidra til økt informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner. Vi jobber derfor aktivt med å spre informasjon og høyne kompetansen til våre medlemmer. Dette gjøres blant annet i form av seminarer og konferanser, gjerne i samarbeid med Datatilsynet eller andre partnere. Disse seminarene er ofte gratis eller svært rimelige for våre medlemmer.
KINS ble nominert til ROSINGs sikkerhetspris både i 2010 og2011.
Styret i KINS består av 5 kommune/fylkeskommune-representanter og 2 eller 3 vararepresentanter.

KINS arrangerer en stor årlig konferanse, der medlemmer møtes for «networking» og faglig påfyll.

I 2018 ble denne arrangert i Tromsø, og den vil bli arrangert i Stavanger i 2019. Tidligere har konferansen vært arrangert i Drammen (4 år), Kristiansand (2 år), Bergen, Trondheim, Hamar og Lillehammer.

 KINS arrangerer også en rekke regionale/lokale seminarer, blant annet ifm Sikkerhetsmåneden oktober. KINS arrangerer også kurs for medlemmene, både innenfor ISO2700x og teknisk informasjonssikkerhet.