Styret

Styret i KiNS består av 5 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som velges på Generalforsamlingen. Se vedtektene for ytterlige informasjon om valg og prosedyrer

Styret 2021 - 2022.

Torkjell Dahl
- IT sjef Ringerike kommune

torkjell@kins.no
Tore Moss
- IT rådgiver Bærum kommune
tore@kins.no

Marit Fagernes
- IKT rådgiver Grimstad kommune

 
Knut J. Eggen
- Personvernombud Sarpsborg kommune
 
Aaslaug Søreide
- Servicesjef Aukra kommune
 
Anett Ranes
- Einingsleiar, Heimetenesta Surnadal kommune
 
Anne Kristin Lindseth
- Avdelingsleder Jus og informasjonsforvaltning Agder Fylkeskommune
 

 

KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse