Oppdateringer i KiNS styringssystem

Information Security Management System.  Foto/illustrasjon: KiNS

I løpet av februar og mars har det skjedd oppdateringer i KiNS styringssystem

Oversikt over oppdateringer i KINS-styringssystem finner dere i mappen "Veiledning og oversikt" i KiNS-styringssystem. Her er en kort oppsummering.


Dato Dokument som er endret/oppdatert Gjeldende v.nr
27.02.2024 Beredskapsplan IT 3.0
18.03.2024 Dokumentstruktur i styringssystemet for informasjonssikkerhet 3.0
21.03.2024 Policy for informasjonssikkerhet 4.0
21.03.2024 Prosedyre for relevanserklæring(SOA) 4.0
21.03.2024 Kompetanseplan 3.0
21.03.2024 Sikkerhetsinnstruks (IT-regler) 4.0
21.03.2024 Hendelseshåndteringsplan (IRP) 3.0
21.03.2024 Roller og ansvar 4.0
21.03.2024 Policy for informasjonssikkerhet i leverandørforhold 3.0
21.03.2024 Prosedyre for overvåking og måling 3.0
21.03.2024 Prosedyre for risikostyring av informasjonssikkerheten 4.0
21.03.2024 Policy for bruk av kunstig intelligens 1.0
21.03.2024 Policy for styring av informasjonsverdier 1.0
21.03.2024 Risikoregister 1.0
21.03.2024 Risikohåndteringsplan 1.0
21.03.2024 Veiledning for bruk av malsettet 3.0
22.03.2024 Policy for kryptografi 3.0
22.03.2024 Policy for sikkerhetskopiering 3.0
22.03.2024 Policy for tilgangsstyring 4.0
22.03.2024 Prosedyre for avvikshåndtering 4.0
22.03.2024 Prosedyre for håndtering av digitale bevis 3.0
22.03.2024 Prosedyre for internrevisjon 4.0
22.03.2024 Prosedyre for ledelsens gjennomgang 3.0
22.03.2024 Prosedyre for sårbarhetskartlegging av IT-systemer 3.0
22.03.2024 Referatmal for ledelsens gjennomgang 2.0
22.03.2024 Prosedyre for varsling av signifikante hendelser (NIS2) 1.0
22.03.2024 Policy for HR-sikkerhet 1.0

 


KiNS-styringssystem


 

Les mer

Relaterte artikler


Relaterte lenker


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev