Desember 2024 Prosjektledelse av digitaliseringsprosjekter

Kurset tar utgangspunkt i prosjektmetodikken for offentlig sektor (prosjektveiviseren.no), herunder prosjektfaglige tema. Kurset skal bidra til at prosjektet du som prosjektleder har ansvaret for ikke ender opp med scope creep, forsinkelse eller merkostnader, men blir en suksess.

Kurset fokuserer også på informasjonssikkerhet og personvern, som hvordan finne relevante sikkerhetskrav til prosjektet, hva er relevante sikringsteknikker i ISO 27002, samt en gjennomgang av de artiklene i GDPR som legger føringer for digitaliseringsprosjekter.


Målgruppe:

Kurset er for deg som er prosjektleder eller prosjektdeltaker i et digitaliseringsprosjekt. Det er en fordel om du har noe erfaring med prosjektarbeid.


Kursinnhold:

  • Prosjektmetodikk i prosjektveiviseren.no (faser og beslutningspunkter)
  • Prosjektmandat og prosjektmål
  • Prosjektorganisering
  • Scope (omfangsbeskrivelse, WBS)
  • Tidsplanlegging
  • Gevinstrealisering
  • Kommunikasjon og interessenter
  • Usikkerhet og risikovurderinger
  • Informasjonssikkerhet (sikkerhetskrav og sikringsteknikker)
  • Personvern (artikler i GDPR)

 

Påmelding

Er Kommunen eller bedriften du tilhører medlem av KiNS?
Ikke kryss av her dersom det er kommune/ fylkeskommune som skal betale. Kun organisasjoner som ikke kan ta imot EHF-faktura, krysser av her, og får da faktura på epost.
Skriv fakturaadressen. Merk at den kan være en annen enn adressen til f.eks. rådhuset
Dette er et viktig felt for at fakturaen skal komme frem, spesielt i større kommuner. Fakturareferanse kan være en kode for avdeling eller bestillingsnr eller kort og godt navnet til personen som har meldt seg på. Vi ser også at det ofte blir oppgitt avdelingslederens navn som referanse.
Her kan du skrive melding til arrangør som er relevant for arrangementet. For eksempel om du trenger spesiell mat på grunn av allergier ell. lignende. Si også fra til hotellet om spesielle behov ved rombestillingen hvis det er aktuelt.
- bevis at du er menneskelig

Les mer

Relaterte artikler


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 370 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev