Erfaringssamling adressesperre

Å ivareta trusselutsatte personer med adressesperre er en viktig og utfordrende oppgaver for kommuner og fylkeskommuner. Faglig påfyll og utveksling av erfaringer er viktig for å opprettholde kvaliteten i arbeidet.

KiNS inviterer til samling for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som arbeider med trusselutsatte personer med adressesperre. Med oss har vi Kripos, Normen og et knippe med kommunale medlemmer som vil gi oss faglig påfyll og utfordre oss på samarbeide innenfor rammene av arbeidet.


Program

Kl. 09:00 
Velkommen ved KiNS

Kl. 09:05 - 09:30
Adressesperre -  Kripos informerer

Informasjon som kan identifisere adressen til elever, pasienter, ansatte og innbyggere som omfattes regelverk for adressesperre, skal behandles i henhold til beskyttelsesinstruksen.

Adressesperre i Folkeregisteret er et tiltak for å beskytte trusselutsatte personer, dvs. personer som står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet mot liv, helse eller frihet. Typiske eksempler er vitner, informanter og personer som har blitt eller er utsatt for vold og trusler.

  • Ansatte i kommuner og fylkeskommuner må forholde seg til tiltaket adressesperre på riktig måte
  • Det må klargjøres hvilke krav som skal stilles til systemer (inkludert manuelle), som behandler adresser eller andre geo-lokaliserende opplysninger.
  • Kommuner og fylkeskommuner må kjenne ansvarsområdet med manuelle og digitale systemer.

- ved Kripos


Kl. 09:30 - 10:00
Oppdatert faktaark fra Normen - Hva er nytt og endret?

Normen har oppdatert sitt faktaark om adressesperre, som er en av de mest brukte ressursene til Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Vi vil her få høre om de viktigste endringene som er gjort, planer for videreutvikling av dokumentet og få anbefalinger for hvordan benytte faktaarket i kommunens helsesektor. Faktaarket vil også kunne være relevant utenfor helsesektoren. 

- ved Normen


Kl. 10:00 - 10:30 Pause


Kl. 10:30 -11:30
Samarbeid med lokalt politi - hva og hvordan? Eksempler og drøfting/workshop.

I arbeidet med å ivareta personer med adressesperre er samarbeid med lokalt politi et sentralt punkt. Men hvordan få til et fruktbart samarbeid over tid? Hvilke erfaringer er gjort og hva anbefales?

Her vil vi få innlegg fra et av våre kommunale medlemmer og fra lokalt politi. Det åpnes for spørsmål og dialog.

- ved kommunalt medlem og representanter for politi.


Kl. 11:30 - 12:30 Lunsj


Kl. 12:30 - 13:30
Hvordan dele erfaring med andre som har tilsvarende roller i andre kommuner?
Ofte kan det oppleves som en ensom rolle eller at man er alene om et stort ansvar. Da er nettverk og samarbeid med kollegaer i andre kommuner og fylkeskommuner et viktig tiltak for å styrke sikkerheten og ivaretakelsen av den trusselutsatte. 

Her vil vi få høre erfaringer fra både kommune og fylkeskommune nivå før vi i grupper og plenum drøfter hvordan man kan samarbeidet  og samtidig ivareta sin taushetsplikt og sikkerheten til den trusselutsatte.

- Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune med flere


Kl. 13:30 - 14:00 Pause


Kl. 14:00 - 14:50
Juridiske problemstillinger

Kripos vil ta for seg aktuelle problemstillinger som ofte dukker opp. I tillegg vil det settes av tid til å stille Kripos spørsmål og til diskusjoner.

Stikkord:

  • Hva må du forholde deg til som behandlingsansvarlig?
  • Hva er gjeldende regelverk for kommuner, GDPR eller beskyttelsesinstruksen?
  • Foreldreansvar og adressesperre - Bufdir har ikke anledning til å stille men Kripos vil informere.

- ved Kripos


Kl. 14:50
Oppsummering  og takk for i dag


 

Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 370 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev