Erfaringssamling adressesperre

Å ivareta trusselutsatte personer med adressesperre er en viktig og utfordrende oppgaver for kommuner og fylkeskommuner. Faglig påfyll og utveksling av erfaringer er viktig for å opprettholde kvaliteten i arbeidet.

KiNS inviterer til samling for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som arbeider med trusselutsatte personer med adressesperre. Med oss har vi Kripos, Normen og et knippe med kommunale medlemmer som vil gi oss faglig påfyll og utfordre oss på samarbeide innenfor rammene av arbeidet.


Program

Kl. 09:00 
Velkommen ved KiNS

Kl. 09:05 - 09:30
Status adressesperre
- ved Kripos

Kl. 09:30 - 10:00
Oppdatert faktaark fra Normen - Hva er nytt og endret?
- ved Normen


Kl. 10:00 - 10:30 Pause


Kl. 10:30 -11:30
Samarbeid med lokalt politi - hva og hvordan? Eksempler og drøfting/workshop.
- ved kommunalt medlem og representanter for politi.


Kl. 11:30 - 12:30 Lunsj


Kl. 12:30 - 13:30
Hvordan dele erfaring med andre som har tilsvarende roller i andre kommuner?
- Erfaringsdeling og workshop
- ved kommunale medlemmer


Kl. 13:30 - 14:00 Pause


Kl. 14:00 - 14:50
TBA
-TBA

Kl. 14:50
Oppsummering  og takk for i dag


 

Påmelding

Er Kommunen eller bedriften du tilhører medlem av KiNS?
Ikke kryss av her dersom det er kommune/ fylkeskommune som skal betale. Kun organisasjoner som ikke kan ta imot EHF-faktura, krysser av her, og får da faktura på epost.
Skriv fakturaadressen. Merk at den kan være en annen enn adressen til f.eks. rådhuset
Dette er et viktig felt for at fakturaen skal komme frem, spesielt i større kommuner. Fakturareferanse kan være en kode for avdeling eller bestillingsnr eller kort og godt navnet til personen som har meldt seg på. Vi ser også at det ofte blir oppgitt avdelingslederens navn som referanse.
Her kan du skrive melding til arrangør som er relevant for arrangementet. For eksempel om du trenger spesiell mat på grunn av allergier ell. lignende. Si også fra til hotellet om spesielle behov ved rombestillingen hvis det er aktuelt.
- bevis at du er menneskelig

Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev