KiNS miniturne 2024

I samarbeid med Datatilsynet og Normen reiser KiNS på turne siste uken i oktober. Vi inviterer oss hjem til dere med et spennende og aktuelt program.

Som et virkemiddel for å få spredt lærdommen etter datatilsynet sine tilsyn i kommunesektoren har vi satt sammen en dagskonferanse som kan gjennomføres ute hos våre medlemmer. Et spleiselag der vi tar med oss nasjonal spisskompetanse og erfaring ut til dere. Og hvor dere  stiller med lokaler og står for den praktiske gjennomføring. Se ytterligere betingelser her.

Et nytt tilbud for å bidra til økt kunnskap og bidra til erfaringsutveksling og faglig nettverksbygging blant våre medlemmer og samarbeidspartnere.


Skjema for å søke om besøk av KiNS miniturne


Program for dagen.

KL. 09:00 - Velkommen
- KiNS og Datatilsynet

Kl. 09:10
Vi fant vi fant.
Hovedfunn fra tilsynsrundene i kommuner og fylkeskommuner
- Datatilsynet


Kl. 10:00 - Pause


Kl. 10:30
Det starter med øverste ledelse!
Hva er gode styringsmekanismer for informasjonssikkerhet og personvern i kommuner og fylkeskommuner?
- Datatilsynet

Kl. 11:10
Sikkerhetsstrategi - hvorfor det da?
- KiNS


Kl. 11:30 - Lunsj


Kl. 12:30
Revisjon av informasjonssikkerhet/cybersikkerhet
Hvordan være forberedt på revisjon, med bruk av KiNS styringssystem som verktøy.
- KiNS

Kl. 13.00
Risikovurderinger – kjernen i sikkerhetsarbeidet.
Men hvordan få til helhetlig styring og vurdering av risiko?
Erfaringer/eksempler fra tilsynsrunden
- Datatilsynet


Kl. 13:30 Pause


Kl. 14:00
Normen – Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren
Et helhetlig kravsett og veiledningsmateriell også for kommuner og FK.
- Normen

Kl. 14:30
Hvordan spise en elefant?
1. Hvor begynner vi?
2. Hvor går vi?
3. Hvordan få det til?

Gode råd å ta med seg. - Eksempler fra kommunal sektor
- Datatilsynet


Kl. 15:00 - Pause


Kl. 15:20
Hvordan benytte medlemskapet i KiNS for å få hjelp på veien?
KiNS Styringssystem, kurs med mer.
- KiNS

Kl. 16.00 Takk for i dag!
(Vi tar forbehold om endringer i programmet)


KiNS miniturne - vedlegg med betingelser og program

Les mer

Relaterte Filer


Relaterte lenker


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 370 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev